Op zaterdag 16 maart was het druk voor een zaterdagochtend. Deze ochtend kwam Oog TV op bezoek om opnames te maken voor een reportage van onze stichting en werd er een Fokker E3 schaal 1:3 gebracht. Marijn en Merijn hebben de Fokker E3 aangeboden voor studiedoeleind en een nieuw onderdak. Wat een dag, blij zijn we er mee!

Na wat email verkeer met Marijn, was er een dag gepland om de Fokker E3 langs te brengen. Het radiografische toestel stond op zolder bij een kennis van Merijn (lekker verwarrend die namen ;), wachtend op een nieuwe bestemming. Het 1:3 schaalmodel van de Fokker gaat ons kan helpen met de bouw van ons eigen Helpman 1, schaal 1:3. Het heeft dezelfde bouwtechniek en besturingstechniek. Marijn is een aerobatic piloot van een 1:3 schaal radiografisch vliegtuig, die hij zelf heeft gebouwd. Met het vliegtuig en Marijn zijn kennis zijn we een stap dichter bij onze droom om de Helpman 1 te realiseren.

Oog TV reportage, uitgezonden op 21 maart 2024.

In de weken ervoor kwamen we in contact met Oog TV, ze wilden graag een item maken over onze stichting en de voortgang van het vliegtuigproject. Of we ook iets konden laten zien tijdens de opnamen, werd er gevraagd tijdens ons eerste telefoongesprek. Nou dat treft, we krijgen een Fokker E3 en we kunnen ook vragen of de kleinzoon van de originele vliegtuigbouwer iets wil vertellen. Daarnaast hebben we een mal waarmee we de 1:1 schaal mock-up gaan bouwen. Alles klonk als muziek in de oren van de journalist. Al gauw vond hij een cameraman en werd op de zaterdagochtend van 16 maart én opnamen gemaakt én een prachtig vliegtuig gebracht, met een inspirerend verhaal van Emile Koopmans en Herman Kuis. Hoe mooi kunnen dingen samen lopen? Om vleugels van te krijgen!

Merijn en Martin, met de romp van de Fokker E3
Emile zit “in” de Helpman 1 klaar, voor t interview met Oog TV.
De Fokker E3 gemonteerd

Op 12 maart startte de productie van de mal voor onze 1:1 mock-up. Met grote dank aan onze nieuwe Groninger partner Bouwderij, die met een CNC freesmachine de mal hebben vervaardigd. De mock-up doet dienst als studieobject voor fabricage- en montagetechniek. Zo kunnen we bestuderen hoe de uiteindelijke replica gebouwd moet worden en om uit te zoeken hoe dit in het verleden is gedaan.
De mock-up, een deel van de romp op ware grootte, geeft een goed beeld hoe de definitieve replica er komt uit te zien. Naast een complexe onderkant met uitdagende houtverbindingen, heeft het monteren van de romp met kabels en losse houten delen nog wat geheimen die we willen ontrafelen. De onderkant heeft een y-vorm, dat wil zeggen dat twee latten van het frame samensmelten in één lat, zie de onderstaande foto voor een goed beeld. Het frame wordt na studie gemaakt op basis van de huidige wet- en regelgeving, die strenge eisen stelt aan dit soort hout- en lijnverbindingen voor luchtwaardigheid.

Om de complexe malvorm zo symmetrisch mogelijk te houden, hebben we Bouwderij benaderd om deze vorm te frezen met een CNC machine, CNC staat voor: Computer Numerical Control. Hiermee weten we zeker dat de complexe vorm symmetrisch en consistent wordt gefabriceerd. En door de digitale verwerking houden we vrijheid om aanpassingen door te voeren indien nodig vanuit onze studie in montage- en fabricagetechniek. Dit kan omdat de technische tekening, die voor de freesmachine wordt gebruikt, digitaal is. Hiermee is communicatie over en weer ook makkelijker, alles kan online. Natuurlijk spreken we elkaar ook fysiek, wel zo gezellig.
We heten Bouwderij van harte welkom binnen onze stichting en hopen mooie dingen samen te kunnen maken.

Naast dat we technisch bezig zijn, is ons vliegtuig project en alle activiteiten die daarmee samenhangen ook een sociale bezigheid. Geen van allen hebben we ervaring met het bouwen van een vliegtuig, laat staan één uit 1911. Wel hebben we een aantal partners die ons helpen met advies, maar het werk doen we zelf en de contacten leggen ook. Dat maakt dat we elkaar nodig hebben met deze technische uitdaging en daardoor van elkaar leren. En sociaal communicatieve skills ontwikkelen, vanuit een techniek doel, om elkaar te begrijpen ook spreken we elkaars vaktaal niet prefect. Elkaar inspireren en uitdagen is wat we in het team doen en dat doen we ook naar onze partners. We merken dat ondanks we soms “gekke” verzoeken indienen, mensen enthousiast worden en de uitdaging aan gaan. Meestal blijkt dat we niet de enige zijn die out-of-the-box denken. Boven jezelf uitstijgen en grenzen verleggen, daarmee wakkeren we samen een pioniersgeest aan in onze mooie provincie Groningen.

Sinds september maken we gebruik van eigen onze bouwruimte, een loods die ter beschikking is gesteld door onze partner Geveke Bouw. De ruimte biedt alle mogelijkheid om de Helpman 1 te bouwen, gezellig samen te zijn en mensen te ontvangen die met ons samenwerken. De afgelopen tijd zijn er plannen gemaakt voor de inrichting en voorzetting van de bouw. Tijdens de eerste workshop in de bouwruimte werd duidelijk dat er nog wat werkplekken en opslagplekken moesten komen. En natuurlijk wat decoratie. Tekeningen en plannen zijn sindsdien gesmeed voor werkbanken en de inrichting van de werkplaats.
Om de 1:3 schaal en de 1:1 schaal mock-up te kunnen maken van het vliegtuig, zijn werkbanken nodig. Deze bieden een ergonomisch en mobiele werkplek. Naast de werkplek hebben we nog tools nodig om werk uit te kunnen voeren. Hiervoor zal o.a. nog een installatie worden gebouwd om de houtdelen van de mock-up, een deel van de 1:1 replica, te kunnen lijmen in een vacuüm omgeving. Ook worden er mallen gemaakt voor het vormen van de mock-up rompdelen. Ook hiervoor hebben we de werkplekken nodig.
In de afgelopen weken, januari en februari, is er hard gewerkt aan deze werktafels. Met hulp van onze leden en externe partijen krijgen we het werk gedaan. Het resultaat mag er zijn, zes robuuste en stijlvolle werkbanken.

Binnenkort zal nog een op maat gemaakte vitrinekast een thuis bieden aan onze 1:10 schaalmodel, ons eerste prototype om mee te gaan vliegen en als stimulans voor ons avontuurlijke project, het bouwen van een 1:1 replica van de Helpman 1. Vleugels maken met en voor Groningers. Wordt vervolgd.

Op 89 jarige leeftijd is Henk Blouw overleden. Henk overleed op 12 januari in het UMCG. Hij is van grote waarde geweest voor onze stichting in de voorbereiding om de Helpman 1 als 1:1 replica te gaan herbouwen. Henk Blouw is als fanatiek modelbouwer voor ons van grote waarde geweest voor de aanvang van het vliegtuigproject en de opzet van de stichting.
Initiator Herman Kuis heeft intensief contact gehad met Henk rond 2019 om kennis te maken met de Helpman 1 en het werk dat hij heeft verzet om het model hiervan te kunnen bouwen. Vele foto’s zijn door Henk geanalyseerd en gemeten om afmetingen nauwkeurig vast te stellen en verhoudingen juist te krijgen. Mede dankzij Groninger Archieven heeft stichting vliegende helpman een kopie van Henk zijn schetsen mogen ontvangen. Zonder deze schetsen en het prachtige model waren we zeer waarschijnlijk niet gestart met ons project en het oprichten van de stichting.

We zijn Henk zeer dankbaar en zetten op onze manier zijn werk voort.

Henk bij zijn schaalmodel van de Helpman 1.

Bron: https://onzeluchtmacht.nl/ledeninformatie/in-memoriam-henk-blouw/

In december sloten we het jaar af, met zelfgebakken rolletjes, stichting beslommeringen en de onthulling van de vloertekening van de Helpman 1 op ware grootte.
Terugkijkend hebben we flink werk verzet in 2023, elkaar goed leren kennen en zijn we trots op onze eerste vliegtuig, de radiografisch bestuurbare 1:10 schaal van de Helpman 1.
Het model was te bewonderen in het landelijke nieuws en bij het Maakfestival in het Forum Groningen. Wat het meest bijzondere is dat onze hulp in de basis, Henk Blouw, de 1:10 schaalmodel heeft gezien. Hij was onder de indruk hoe we vanaf zijn schetsen dit model hebben weten te bouwen. Sinds het contact in 2019 was het erg fijn hem weer te ontmoeten na lange tijd.
De stichting is afgelopen jaar twee leden rijker, namelijk Jaap en Emmy. Ze brengen het totaal op 12 leden. Ook hebben hebben we twee partners mogen verwelkomen, namelijk Geveke bouw en biljartfabriek Bierling De Schepper Biljarts. Ze brengen het totaal op 13 partners.

Evert en nieuwkomer Emmy, hebben de Helpman 1 op de vloer getekend. Het vliegtuig is op ware grootte, schaal 1:1, gedetailleerd weergeven. Zo kan iedereen, die in de loods komt, een idee krijgen van de omvang en onderdelen. Dat helpt om een inschatting te maken van dit toestel met een spanwijdte van ruim 11 meter. Met een beetje fantasie kun je er in zitten en vliegen.

De 1:1 vloertekening is gereed.
Evert in progress met de vloertekening
Jaarlijkse afsluiting met elkaar en rolletjes.

In de stichting hebben we naast bouwen ook andere mooie dingen gemaakt en meegemaakt. Op persoonlijk vlak zijn we gegroeid, hebben we elkaar bijgestaan en van elkaar geleerd. Dit maakt ons een bijzonder mooie, doch anders denkende, club mensen bij elkaar. Het lukt ons om een vliegtuig te bouwen en elkaar op sociaal vlak verder te brengen. Prachtig!
Volgend jaar hopen we met de 1:10 schaalmodel te kunnen vliegen en te starten met de bouw van het 1:3 schaalmodel. Het is nog even spannend of we op tijd de subsidieaanvragen gehonoreerd kunnen krijgen. Ook dit vergt teamwork en inzet vanuit talent, als we dat doen waar we goed in zijn komt dit goed. We zijn al een heel eind op weg om dit in 2024 te mogen meemaken.

Fijne feestdagen en een gevleugeld nieuw jaar! UBUNTU, ik ben wie wij zijn.

In oktober is er hard gewerkt aan ons radiografische bestuurbare 1:10 schaalmodel van de Helpman 1. Voor de zomervakantie was het model al te bewonderen op het Maakfestival in het Forum Groningen en in de Telegraaf. Het toestel moest nog worden gekeurd en getest (pre-flight) om te gaan testvliegen en definitieve goedkeuring te krijgen.
Het fabriceren en construeren vergde enig oefening als niet ervaren modelbouwers. Met de schetsen van Henk Blouw en vergelijkbare radiografische modellen konden we flink wat inzichten krijgen. Uiteindelijk is vliegtuig gebouwd en op verschillende aspecten gekeurd voor veiligheid.
Het 1:10 model werd door Harry van onze partner RCMA gekeurd en met onze medewerking getest. Harry is erkend KNVvL keurmeester.
Spannend was het, omdat we geen ervaring hebben in het bouwen van modelvliegtuigen. De eerste keuringsresultaten waren boven verwachting, op enkele punten na bijna helemaal goed. Dit gegeven gaf ons vleugels!

Een van de keuringsonderdelen is het testen van de trekkracht. Door met verschillende propellers te proefdraaien vonden we een ideale trekkracht cq. toerental balans. Hier is een filmpje (met geluid) van gemaakt waarin de trekkracht wordt getoond op een digitale veerunster, met in de hoofdrol een van onze leden Jaap.

Inmiddels is het toestel helemaal gereed en goed bevonden om het luchtruim in te gaan. In maart of april dit jaar verwachten we de eerste resultaten van het testvliegen. Voorlopig is het seizoen nog niet geschikt en moeten we geduld bewaren.

Hij wil uitvliegen naar buiten, maar moet nog even geduld hebben.

In september begon ons nieuwe seizoen voor de bouw aan ons vliegtuig en het inhuizen in onze bouwruimte. De loods is door Geveke bouw aangeboden. We zijn er enorm blij mee, het voelt als thuis! Met een workshop scrum werden we door Frank klaargestoomd om bewuster samen te werken aan projecten.
Nadat we de sleutel hadden gekregen konden we het nieuwe seizoen starten in ons nieuwe thuis. Wat een ruimte en service, hier kunnen we de 1:1 replica bouwen, creatieve werkruimte maken en mensen ontvangen in een verwarmde kantine met koffie. De sfeer en ruimte zijn goed, de geur van hout en koffie gaan goed samen, een werkelijke stimulans om ons vliegtuig te bouwen. Geveke bouw mogen we vanaf nu officieel als partner verwelkomen.
Ook de 1:10 schaal van de Helpman 1 vind een mooi plekje in de loods, in afwachting van de laatste fasen voordat we gaan testvliegen.

V.l.n.r. Herman, Andor, Ben, Marnix, Frank en achter de camera Evert, tijdens de workshop in onze nieuwe werkruimte. Met op de achtergrond het FC Groningen stadion.

Eind september kregen we een workshop “Scrum” om daardoor inzicht te krijgen in het effectief plannen en beheren van activiteiten. Scrummaster Frank leerde ons hoe we met elkaar in complexe projecten op praktische en overzichtelijke wijze kunnen samen werken. Met het maken en testen van een simpele papieren helikopter leerde we spelenderwijs het systeem kennen en het uitvoeren van de planningstechniek. De essentie is dat we, wanneer het vliegtuigproject complexer wordt, duidelijke stappen omschrijven met daarbij helder activiteiten. De uitvoerder kan dan zien wat er gedaan moet worden en het inzicht krijgen in de voortgang.

Met de papieren helikopter als testcase ging het goed, de best vliegende versie bepalen met daarbij een helder uiteengezet plan en activiteiten was de kern van deze workshop, erg leuk en leerzaam!

Een nieuw thuis, nieuwe werkwijze en volgende fase voor het testvliegen aan van onze 1:10 schaalmodel. Ja, de zomervakantie is voorbij. Wij zijn met alle ontwikkelingen fris van start gegaan en erg blij.

Langs deze weg willen we het Dorpshuis in Hoogkerk bedanken voor ontvangst in de afgelopen jaren.

Na een bevlogen half jaar gaan we vakantie vieren! Wat een geweldige periode hebben we gehad en wat hebben we nog mooie dingen in de planning, wordt vervolgd.
Vanaf 6 september starten we weer. Ondanks de vakantie bouwen we rustig door aan de 1:10 schaalmodel van Helpman 1 om er mee te gaan vliegen. Ook de 1:3 model wordt voorbereid op tekening én hebben we binnenkort onze eigen bouwruimte. Blijf ons volgen op de website, Instagram of Facebook. Tot die tijd een afbeelding van een trotse vliegtuigbouwer! Met dank aan teamgenoten Martin en Jaap, onze partners RCMA en Lambach en fotograaf Jos Schuurman. Via deze link vind je meer van Jos zijn werk met o.a. foto’s van de Helpman 1

Op 12 juli kwamen we bij elkaar om de resultaten van de afgelopen half jaar te evalueren en om twee nieuwe leden te verwelkomen in ons team. We breiden uit met internationale mensen, uit Oostenrijk en India. Terugkijkend op het afgelopen half jaar hebben we een hoop werk verzet!

Deze meeting stond in het teken van terug en vooruit kijken. Ook mochten we Luka, uit Oostenrijk, en Jasraj, uit India, verwelkomen in ons team. Luka en Jasraj gaan beide aan de slag als technisch tekenaar en constructie analist. Luka is verbonden aan de TU Delft opleiding lucht- en ruimtevaart en Jasraj aan de Hanzehogeschool opleiding werktuigbouwkunde.

Om een indruk te krijgen wat we zoal als vrijwilliger hebben gedaan, hier de zaken ter info op een rij in willekeurige volgorde.

Een 1:10 model gebouwd, Maakfestival deelname, landelijk nieuws, Tv-optreden, ANBI-status verkregen, nieuwe wetgeving rondom WBTR doorvoeren, statuten aan laten passen, nieuwe teamleden binnen de club verwelkomen, aerodynamische simulaties maken van nieuwe vleugels, bestuursplan maken, calculaties maken van benodigde materialen, technische tekening, een bouwplaat, PR materiaal maken, logo’s ontwerpen, onze bouwvrienden bezoeken, onthullingen bijwonen, Instagram en Facebook berichten opzetten, kennis van wet- en regelgeving opdoen binnen de zelfbouw luchtvaart, Fly By Wire Chase Game ontwikkeld, Podcastserie op Spotify, studenten en scholieren begeleiding, intensieve samenwerking met partners zoals RCMA en Hanze Makerspace, voorbereidende werkzaamheden voor de Mock-up van de 1:1 replica, bouwruimte regelen, overall planning ontwikkelen voor de 1:3 en 1:1, technische tekenaars werven en fondsenwerving opstarten….enzovoort, enzovoort.

Ja, dit is een hele waslijst! Maar we hebben het wel allemaal gedaan. Na de zomer zullen we meer vanaf papier werken en zijn de meeste zaken nu ingeregeld. Zo kunnen we meer ontspannen en genieten van het bouwen.
Als voorzitter en initiator ben ik enorm trost op het team, op het werk dat geleverd is en de samenwerking die ontstaat. We zijn boven onszelf uitgestegen, hoog tijd om te landen!

Voldoening en tijd voor rust, dat was de toon van de bijeenkomst. Naast hard werk hebben we ook lol gehad, zoals met de Ben’s Bailout Box (BBB) en alternatieve ontwerpen maken voor de Helpman 1. En natuurlijk ons pronkstuk de 1:10 schaalmodel. Na de zomer gaan we met haar vliegen en kijken we uit om met nieuwe mensen aan boord en frisse energie te starten met de 1:3 en de 1:1 Mock-up. En niet onbelangrijk om in ons nieuw onderkomen samen te zijn.

|

|

|

Op zaterdag 10 juni stonden we in het Forum Groningen op het maakfestival. Het festival biedt een podium aan creatievelingen om hun kunsten te vertonen, producten tentoon te stellen en het plezier van maken te delen met publiek. Als stichting mochten we deelnemen met onze 1:10 schaalmodel en de Fly By Wire Chase Game.

In de hal van het Forum lieten we vol trots ons 1:10 schaalmodel zien, van de Helpman 1. Dat we als stichting meer doen dan alleen een vliegtuig bouwen hebben we laten zien met de Fly By Wire Game. Ons doel is namelijk ook om te verbinden met inwoners, educatie geven en de geschiedenis van de Helpman 1 te vertellen. We willen de pioniersgeest aanwakkeren en Groningers vleugels geven.

Drie Technasium-scholieren van het Praedinius Gymnasium hebben in samenwerking met stichting leden de game gebouwd. David, Milo en Wietse hebben de opdracht gekregen om vliegtuigen te ontwerpen die lijken op de Helpman 1 en worden gebruikt in de game. De game houdt in dat twee vliegtuigen met een lint er aan rondom een paal vliegen. De winnaar is diegene die het lint het eerst én snelst van de tegenstander eraf vliegt.
Mensen kunnen op deze manier zelf ervaren en inspiratie op doen. De game trok veel aandacht, mensen speelde graag mee om al vliegend kans te maken op een prachtige bouwplaat van de Helpman 1. En om even een praatje te maken met één van onze teamleden.

Voor meer informatie over het maakfestival en haar deelnemers, zie deze link voor een mooi overzicht: Maakfestival 2023 Forum Groningen

Wat de drie scholieren niet wisten is dat ze de dag voor het maakfestival, vrijdag 9 juni, bij RTV Noord in de uitzending zouden zitten om hun verhaal te vertellen voor de camera. Wat waren ze trost en hebben ze het goed gedaan!

Het maakfestival bij het Forum was een succes! Mensen hebben ons en het 1:10 schaalmodel gevonden en met de game en ons verhaal hebben we mensen kunnen inspireren. Het succes was mede door de Tv-uitzending van RTV Noord, de dag voor het maakfestival. We zien uit naar een volgende kennismaking!
Meer over de Tv-uitzending met het 1:10 model en de Fly By Wire Chase Game kunt via deze link vinden.