ANBI en huishoudelijk reglement

ANBI

Hier vindt u meer informatie over ons ANBI beleid, huishoudelijk reglement en jaarverslagen.

In het beleidsplan vindt u informatie over onze stichting, zoals onze doelstelling, doelgroep en maatschappelijk vraagstuk.
In het huishoudelijk reglement vind u informatie zoals voorgeschreven in de wet WBTR en aanvullende op onze statuten.
Beide documenten zijn AVG sensitief, hierdoor zijn niet alle persoonlijke gegevens online beschikbaar.
Onderaan deze pagina kunt u onze jaarverslagen lezen.

Beloningsbeleid:
De stichting keert geen beloning uit aan beleidsbepalers of bestuursleden. De deelname is op vrijwillige basis. Eventuele uitgekeerde vacatiegelden zullen terugvloeien in de kas van de stichting.

Stichting Vliegende Helpman
Opgericht : 25 maart 2022
KvK nummer : 85911690
Banknummer (IBAN) : NL38 INGB 0397 8376 58
Fiscaal nummer (RSIN) : 863784148
Website : www.vliegendehelpman.nl
E-mail : contact@vliegendehelpman.nl

ANBI beleidsplan (PDF-bestand)

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023