Op 12 maart startte de productie van de mal voor onze 1:1 mock-up. Met grote dank aan onze nieuwe Groninger partner Bouwderij, die met een CNC freesmachine de mal hebben vervaardigd. De mock-up doet dienst als studieobject voor fabricage- en montagetechniek. Zo kunnen we bestuderen hoe de uiteindelijke replica gebouwd moet worden en om uit te zoeken hoe dit in het verleden is gedaan.
De mock-up, een deel van de romp op ware grootte, geeft een goed beeld hoe de definitieve replica er komt uit te zien. Naast een complexe onderkant met uitdagende houtverbindingen, heeft het monteren van de romp met kabels en losse houten delen nog wat geheimen die we willen ontrafelen. De onderkant heeft een y-vorm, dat wil zeggen dat twee latten van het frame samensmelten in één lat, zie de onderstaande foto voor een goed beeld. Het frame wordt na studie gemaakt op basis van de huidige wet- en regelgeving, die strenge eisen stelt aan dit soort hout- en lijnverbindingen voor luchtwaardigheid.

Om de complexe malvorm zo symmetrisch mogelijk te houden, hebben we Bouwderij benaderd om deze vorm te frezen met een CNC machine, CNC staat voor: Computer Numerical Control. Hiermee weten we zeker dat de complexe vorm symmetrisch en consistent wordt gefabriceerd. En door de digitale verwerking houden we vrijheid om aanpassingen door te voeren indien nodig vanuit onze studie in montage- en fabricagetechniek. Dit kan omdat de technische tekening, die voor de freesmachine wordt gebruikt, digitaal is. Hiermee is communicatie over en weer ook makkelijker, alles kan online. Natuurlijk spreken we elkaar ook fysiek, wel zo gezellig.
We heten Bouwderij van harte welkom binnen onze stichting en hopen mooie dingen samen te kunnen maken.

Naast dat we technisch bezig zijn, is ons vliegtuig project en alle activiteiten die daarmee samenhangen ook een sociale bezigheid. Geen van allen hebben we ervaring met het bouwen van een vliegtuig, laat staan één uit 1911. Wel hebben we een aantal partners die ons helpen met advies, maar het werk doen we zelf en de contacten leggen ook. Dat maakt dat we elkaar nodig hebben met deze technische uitdaging en daardoor van elkaar leren. En sociaal communicatieve skills ontwikkelen, vanuit een techniek doel, om elkaar te begrijpen ook spreken we elkaars vaktaal niet prefect. Elkaar inspireren en uitdagen is wat we in het team doen en dat doen we ook naar onze partners. We merken dat ondanks we soms “gekke” verzoeken indienen, mensen enthousiast worden en de uitdaging aan gaan. Meestal blijkt dat we niet de enige zijn die out-of-the-box denken. Boven jezelf uitstijgen en grenzen verleggen, daarmee wakkeren we samen een pioniersgeest aan in onze mooie provincie Groningen.

Op 23 januari vond de tweede partnerbijeenkomst plaats bij onze partner de Hanze Makerspace. Deze meeting is de plek voor onze partners en leden om elkaar te spreken, nieuwe inzichten uit te wisselen en om de stand van zaken door te nemen. In een creatieve setting werd ons jaaroverzicht gepresenteerd en leerde nieuwkomers elkaar kennen. Officieel werd ons eerste vliegtuig onthuld, het radiografisch bestuurbare 1:10 model van de Helpman 1.
De opkomst was boven verwachting, een groep van ruim 20 personen bij elkaar, verbonden door het vliegtuig, van binnen en buiten de stichting. Dat voelt goed! Nieuwe mensen leerde elkaar kennen binnen de “familie”. Het was een bruisend geheel van verbinding en vernieuwing.
De opening begon met aandacht voor het overlijden van Henk Blouw. Hij heeft een miniatuurmodel gemaakt van de Helpman 1 en hij is onze basis geweest voor het project.
Op 89-jarige leeftijd overleed Henk in januari van dit jaar. Hij heeft een waardevolle en uitgebreide collectie aan vliegtuigmodellen nagelaten, waaronder de Helpman 1. Zijn technische schetsen en het model van de Helpman 1, waar hij ruim drie jaar aan heeft gewerkt, zijn de doorslaggevende factor en uitgangspunt geweest voor het project en de stichting. Zonder deze accurate technische schetsen was het vliegtuigproject en de stichting waarschijnlijk niet van de grond gekomen. Zijn vleugels hebben we gekregen, we zijn hem daar erg dankbaar voor.

Herman opent de bijeenkomst met het overlijdensbericht van Henk Blouw.

De nieuwe partners Geveke Bouw en Bierling de Schepper werden van harte welkom geheten door Ben. Ook onze nieuwe leden Jaap en Emmy. Het is fijn te beseffen dat het langzaam een groep begint te worden die met elkaar in verbinding staan met elk hun eigen talent. Speciale gast, voor o.a. de onthulling, was kleinzoon Emile Koopmans. Het was zijn opa die als pionier in Groningen het “idiote” idee had om een vliegtuig te bouwen in de biljartfabriek, met goed gevolg…een luchtwaardig vliegtuig.

Jaap en Martin onthullen het (vliegende) 1:10 schaalmodel van de Helpman 1.


Voor we met de onthulling van de 1:10 verder gingen, lichte we de jaarbegroting en -plannen toe, de financiële en organisatorische verslagen zijn binnenkort terug te vinden op onze website.
Evert nam ons mee in de ervaring en nut van de planningsmethode die we hanteren voor de realisatie van onze vervolg vliegtuigen, een 1:3 en een 1:1 schaal.
Na de onthulling, zie de foto’s, was er ruim de gelegenheid elkaar te spreken en van gedachten te wisselen. Als bedankje kreeg iedereen een fraaie kleurenposter mee, met daarop de Helpman 1 en onze slogan: “boven jezelf en Groningen uitstijgen!”. Grote dank aan Groninger archieven en Wil de Boer, die met de afbeelding hebben geholpen.

Sociaal en technisch in verbinding staan, elkaar zien en elkaars talent gebruiken, daar staan we voor als stichting. “Een stukje verder vooruit helpen”. Als ‘t aan ons ligt duurzaam met vleugels, door de lucht!

Hjalmar en Emile in gesprek met elkaar over de Helpman 1.
De Helpman 1 wordt bewonderd en verbindende verhalen worden verteld.

Op 12 juli kwamen we bij elkaar om de resultaten van de afgelopen half jaar te evalueren en om twee nieuwe leden te verwelkomen in ons team. We breiden uit met internationale mensen, uit Oostenrijk en India. Terugkijkend op het afgelopen half jaar hebben we een hoop werk verzet!

Deze meeting stond in het teken van terug en vooruit kijken. Ook mochten we Luka, uit Oostenrijk, en Jasraj, uit India, verwelkomen in ons team. Luka en Jasraj gaan beide aan de slag als technisch tekenaar en constructie analist. Luka is verbonden aan de TU Delft opleiding lucht- en ruimtevaart en Jasraj aan de Hanzehogeschool opleiding werktuigbouwkunde.

Om een indruk te krijgen wat we zoal als vrijwilliger hebben gedaan, hier de zaken ter info op een rij in willekeurige volgorde.

Een 1:10 model gebouwd, Maakfestival deelname, landelijk nieuws, Tv-optreden, ANBI-status verkregen, nieuwe wetgeving rondom WBTR doorvoeren, statuten aan laten passen, nieuwe teamleden binnen de club verwelkomen, aerodynamische simulaties maken van nieuwe vleugels, bestuursplan maken, calculaties maken van benodigde materialen, technische tekening, een bouwplaat, PR materiaal maken, logo’s ontwerpen, onze bouwvrienden bezoeken, onthullingen bijwonen, Instagram en Facebook berichten opzetten, kennis van wet- en regelgeving opdoen binnen de zelfbouw luchtvaart, Fly By Wire Chase Game ontwikkeld, Podcastserie op Spotify, studenten en scholieren begeleiding, intensieve samenwerking met partners zoals RCMA en Hanze Makerspace, voorbereidende werkzaamheden voor de Mock-up van de 1:1 replica, bouwruimte regelen, overall planning ontwikkelen voor de 1:3 en 1:1, technische tekenaars werven en fondsenwerving opstarten….enzovoort, enzovoort.

Ja, dit is een hele waslijst! Maar we hebben het wel allemaal gedaan. Na de zomer zullen we meer vanaf papier werken en zijn de meeste zaken nu ingeregeld. Zo kunnen we meer ontspannen en genieten van het bouwen.
Als voorzitter en initiator ben ik enorm trost op het team, op het werk dat geleverd is en de samenwerking die ontstaat. We zijn boven onszelf uitgestegen, hoog tijd om te landen!

Voldoening en tijd voor rust, dat was de toon van de bijeenkomst. Naast hard werk hebben we ook lol gehad, zoals met de Ben’s Bailout Box (BBB) en alternatieve ontwerpen maken voor de Helpman 1. En natuurlijk ons pronkstuk de 1:10 schaalmodel. Na de zomer gaan we met haar vliegen en kijken we uit om met nieuwe mensen aan boord en frisse energie te starten met de 1:3 en de 1:1 Mock-up. En niet onbelangrijk om in ons nieuw onderkomen samen te zijn.

|

|

|

Op zaterdag 10 juni stonden we in het Forum Groningen op het maakfestival. Het festival biedt een podium aan creatievelingen om hun kunsten te vertonen, producten tentoon te stellen en het plezier van maken te delen met publiek. Als stichting mochten we deelnemen met onze 1:10 schaalmodel en de Fly By Wire Chase Game.

In de hal van het Forum lieten we vol trots ons 1:10 schaalmodel zien, van de Helpman 1. Dat we als stichting meer doen dan alleen een vliegtuig bouwen hebben we laten zien met de Fly By Wire Game. Ons doel is namelijk ook om te verbinden met inwoners, educatie geven en de geschiedenis van de Helpman 1 te vertellen. We willen de pioniersgeest aanwakkeren en Groningers vleugels geven.

Drie Technasium-scholieren van het Praedinius Gymnasium hebben in samenwerking met stichting leden de game gebouwd. David, Milo en Wietse hebben de opdracht gekregen om vliegtuigen te ontwerpen die lijken op de Helpman 1 en worden gebruikt in de game. De game houdt in dat twee vliegtuigen met een lint er aan rondom een paal vliegen. De winnaar is diegene die het lint het eerst én snelst van de tegenstander eraf vliegt.
Mensen kunnen op deze manier zelf ervaren en inspiratie op doen. De game trok veel aandacht, mensen speelde graag mee om al vliegend kans te maken op een prachtige bouwplaat van de Helpman 1. En om even een praatje te maken met één van onze teamleden.

Voor meer informatie over het maakfestival en haar deelnemers, zie deze link voor een mooi overzicht: Maakfestival 2023 Forum Groningen

Wat de drie scholieren niet wisten is dat ze de dag voor het maakfestival, vrijdag 9 juni, bij RTV Noord in de uitzending zouden zitten om hun verhaal te vertellen voor de camera. Wat waren ze trost en hebben ze het goed gedaan!

Het maakfestival bij het Forum was een succes! Mensen hebben ons en het 1:10 schaalmodel gevonden en met de game en ons verhaal hebben we mensen kunnen inspireren. Het succes was mede door de Tv-uitzending van RTV Noord, de dag voor het maakfestival. We zien uit naar een volgende kennismaking!
Meer over de Tv-uitzending met het 1:10 model en de Fly By Wire Chase Game kunt via deze link vinden.

Op woensdag 10 mei was te gast Arjen van Pinxteren, hij is de voorzitter van onze partner NVAV. Hij kwam langs om kennis te maken met de stichting en om ons bij te praten over het luchtwaardig maken van een vliegtuig, met focus op de Helpman 1, de 1:1 replica.

Arjen is bekend met het bouwen van vliegtuigen. Als bestuurslid van NVAV, de Nederlandse Vereniging voor Amateur Vliegtuigbouwers, heeft hij al heel wat bouwwerken voorbij zien komen en is dan ook de bron voor ons om mee te sparren en voor te bereiden op ons eigen bouwproces. Met name de uitdagende wet- en regelgeving is hierin leidend. Technisch is het bouwen van een 1:1 replica al een hele klus, daar komt het goed kunnen toepassen van de regels bij. Het vergt dus twee maal zo veel werk om vandaag de dag een vliegtuig te ontwerpen dat luchtwaardig is.

Website naar NVAV: https://www.nvav.nl/

Arjen is voor ons de leermeester en adviseur op gebied van wet- en regelgeving binnen vliegtuigbouw. We leren veel van hem tijdens deze bijeenkomst. Naast nationaal zijn er ook internationale richtlijnen (Europees) waaraan we ons moeten houden. Het is een flinke klus al deze richtlijnen helder te hebben en toe te passen in ons bouwwerk. Voor nu krijgt ons vliegtuig, Helpman schaal 1:1, de status experimental aircraft. Dat wil zeggen dat we zonder bestaande bouwtekening een vliegtuigontwerp moeten maken en dat deze uitvoerig moet zijn getest en gekeurd om het certificaat luchtwaardig te krijgen.

Deze status geeft ons de mogelijkheid om te kunnen bouwen en te vliegen, weliswaar met restricties. Zo is het vlieggebied beperkt, is er extra aandacht nodig voor vliegbewegingen en de technische bouw. Dit pakt voor ons goed uit, we zullen geen lange afstanden vliegen en we gaan ook geen stuntshow geven. Ons uitgangspunt is kunnen kijken naar het vliegtuig en vliegen in de buurt boven ons mooie provincie. Laten zien waartoe we als Groninger pioniers toe in staat zijn! Veiligheid staat voorop tijdens de bouw en het vliegen, maar ook het kunnen oplossen cq. laten verdwijnen van problemen. Mentaal boven de materie uitstijgen is onze uitdaging en de kern van ons bestaan als stichting. Let’s do it!!

In het afgelopen half jaar hebben studenten van de Hanzehogeschool Groningen gewerkt aan onze podcastserie. Als stichting vinden we dat de Groninger pioniergeest meer mag leven in de regio! Maar hoe doe je dat eigenlijk, pionieren?

Studenten Julia en Coert gaan in vijf afleveringen in een verdiepend gesprek met een specialist op het gebied van pionieren. Van het bouwen van je eigen vliegtuig, via de psychologie achter pionieren, tot het opstarten van een baanbrekende onderneming, van alles komt aan bod.

Na het luisteren van deze podcast wil je direct je handen uit de mouwen steken!

Elke eerste maandag van de maand komt een aflevering uit. In totaal zes afleveringen waarvan aflevering 6 een bonus aflevering is. Dan gaat Herman Kuis als opdrachtgever met Julia en Coert in gesprek. Ze zullen namens het studententeam in gesprek gaan over hun ervaringen en inzichten die ze hebben opgedaan bij het maken van deze prachtige podcast serie.

Vanaf maandag 1 mei is de eerste aflevering te beluisteren op Spotify en YouTube. De tweede aflevering vanaf maandag 5 juni.

Klik op het plaatje of hier voor de link naar Spotify

Op woensdag 5 april hadden we een online projectbijeenkomst met een internationale gast in ons midden, Kate, namens Lambach Aircraft. Naast het bouwen is het aerodynamisch analyseren van ons schaalmodel 1:10 belangrijk om veilig de lucht in te gaan en daar ook te blijven. Kate is onze specialist aerodynamica die met haar talent en expertise ons de fijne kneepjes van vliegtuigen ontwerpen bijbrengt en theoretisch simuleert wat we praktisch kunnen gaan verwachten.

Deze avond was bijzonder, naast dat we onze voortgang deelden met elkaar, kregen we te horen of onze vleugel ontwerpen voldeden aan de verwachtingen. Dit is namelijk onze eerste keer dat we in ons leven een vliegtuig ontwerpen.
Kate, internationaal studente verbonden aan Lambach Aircraft, heeft ons 1:10 schaalmodel geanalyseerd. Haar specialiteit is aerodynamica, deze doet ze op in haar huidige studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft.
De naam Lambach Aircraft heeft deze stichting te danken aan het bouwen van een 1:1 replica, in 1989, van het gelijknamige vliegtuig. Het origineel is ontworpen en gebouwd door Hugo Lambach, oud-student engineer aan de TU Delft. Het origineel, Lambach HL 11, vloog in 1936 voor het eerst tijdens een vliegfestival op Groninger Airport Eelde! Lees hier meer over de geschiedenis.
Soms begrijp je achteraf pas hoe mensen en organisaties in het verleden al met elkaar zijn verbonden en gelijkgestemd zijn!

Uit Kate haar analyse en advies kwam een aandachtspunt naar voren waar wij als “rookies” niet gauw op voorhand aan zouden denken, namelijk de mogelijkheid voor “overtrekking” op basis van ons gekozen vleugelprofiel in combinatie met de vleugelhoek.
Overtrekking betekent simpel gezegd dat het vliegtuig niet meer vliegt en uit de lucht valt, doordat de vleugel geen lift meer geeft. Het vleugelprofiel en de vleugelhoek is bij benadering hetzelfde gekozen als bij het origineel van de Helpman 1.
Dat ze in die tijd, rond 1911, geen computers of rekenmodellen hadden om te simuleren en toch vliegtuigen in de lucht kregen, mag wonderbaarlijk heten! Het praktisch experimenteren met vliegtuig ontwerpen ging destijds gepaard met de nodige ongelukken en een hoop geluk…of toch ook onbewuste kennis?
Na de analyse zijn we wijzer geworden en de kans op ongelukken hiermee verkleind. Het bouwen en vliegen is risicovol, een leuke uitdaging en vooral inspirerend. Wat is het bestaansrecht van een pionier zonder ontdekken of uitdagingen?

De avond gaf inzichten en duidelijkheid, we gaan terug naar de tekentafel en nemen het advies ter harte. Inmiddels is de tekening aangepast en hebben we een nog beter vliegtuig dan we eerder hadden. We zien uit naar de volgende bouwfase, het bouwen van ons herontwerp en daarna de aandrijving inbouwen. Maar eerst de laatste puntjes op de i van de tekening en de vliegtuigconstructies, zoals het landingsgestel en het monteren van de vleugels aan de romp.

Naast online bijeenkomsten houden we regelmatig ook brainstormsessie per whatsapp, zo hebben we verschillende mogelijkheden voor een landingsgestel, het monteren van de vleugels en het plaatsen van besturingsonderdelen. In een online brainstormsessie ontdekken we de meest geschikte functies op basis van onze eigen inzichten. Deze functies worden later door de bouwers; Barry, Jaap, Marnix en Martin, praktisch omgezet naar een oplossing, dit onder begeleiding van technisch expert Harry namens onze partner RCM Assen.
Kortom samen staan we sterk en heeft iedereen zo zijn rol in het ontwerpen en bouwen. We blijven zo verbinden met mensen en de rijke geschiedenis die Groningen kent binnen de luchtvaart en haar pioniers.

Ben je nu ook geënthousiasmeerd? En wil je ons helpen, bijvoorbeeld als tekenaar, houtbewerker of donateur, we heten je graag van harte welkom! Via deze link naar contact kun je ons bereiken, we reageren altijd op een bericht.

Op 25 maart waren we namens de SVH, stichting vliegende helpman, te gast bij onze collega’s van vliegclub RCMA, radio controlled model Assen, ze zijn ook partner van onze stichting. We vielen met onze neus in de boter bij de eerste kennismaking; een officiële onthulling van een plaquette, een man cave vol met radiografische vliegtuigen en zeer gepassioneerde mensen! Om met onze 1:10 en 1:3 schaalmodel verder te komen hebben we contact gezocht met de vliegclub RCMA en ze zeiden meteen ja, kom maar. Nou, dat hebben we geweten!

We waanden ons in een snoepwinkel toen we zaterdagochtend op bezoek waren bij Harry in zijn werkplaats. Overal waar je kon kijken hangen vliegtuigen en staan helikopters. Zelf gebouwd of zelf ontworpen.


Ons leek het een mooi idee toe om contact te leggen met RCMA. Naast dat ze een actieve vliegclub zijn met technische experts, ligt hun vliegveld op historische grond! Namelijk het oude vliegveld van Ubbena. Hier heeft rond 1911 de Helpman 1 gevlogen, en alle andere vliegtuigen van Groninger makelij. Wat we niet direct wisten is dat één van de RCMA-leden direct familie is van Rolf, die ons vorig jaar is ontvallen. Rolf heeft ons meegeholpen deze website op te zetten. En hij heeft in samenwerking met Anne de website over de historie van het oude vliegveld Ubbena opgezet en ingericht met nauwkeurige details. Hier nog even de link naar deze informatieve en educatieve website die beide heren hebben gemaakt: https://vliegveld-ubbena.zeijen.nu/

Na het warme onthaal en inspirerende verhalen die dag, werden we ook uitgenodigd voor een officiële onthulling van een plaquette dat is geplaatst bij het modelvliegveld in Ubbena. Het vertelt over de geschiedenis van het vliegveld en verwijst naar o.a. de Helpman 1.

Op 1 april, een week later, mocht de kleinzoon van de bouwer van de Helpman 1, Emile Koopmans, de plaquette op spectaculaire wijze onthullen. Als stichting waren we hierbij aanwezig, een mijlpaal en een bijzonder moment voor ons.

We spraken bij de onthulling de mensen die ongelofelijk hard hebben meegewerkt aan het verzamelen van alle informatie dat bekend is over het vliegveld, de vliegtuigen aldaar en technische gegevens van de Helpman 1. Van dat laatste maken we dankbaar gebruik voor onze replica. Een hechte en actieve “familie” kun je wel stellen!
Met dit bezoek en contact is de cirkel rond. Het vliegveld, de erfgenaam, de vliegclub en de replica bouwers allemaal op één plek. Oprecht was dit een heel bijzondere moment, deze samenloop van omstandigheden geeft ons als stichting vleugels! We kunnen er nog steeds niet bij hoe alles zo loopt in verbondenheid en toevalligerwijs prachtig uitpakt. We wisten bijvoorbeeld tot twee weken voor de onthulling helemaal niets van de plannen af, toeval? Het had zo moeten zijn en we waren erbij!

Wordt vervolgd……….

Op 25 januari was onze eerste partnerbijeenkomst in de Hanze Makerspace. Onze partners zijn sinds 2022 bij de stichting en het project betrokken. Ze bieden hun diensten en kennis aan om ons project: het bouwen van de Helpman 1, te ondersteunen en verder te brengen. De bijeenkomst had als doel om te verbinden, inzichten te krijgen en elkaars talent te benutten.

Onze partners werden verwelkomd op de Hanze Makerspace. Door de avond te beginnen met een rondleiding kregen ze meteen een indruk van de werkplaats waar we de aankomende periode bezig zijn met het bouwen van de Helpman 1 replica’s. Door het verhaal van de coordinator van de Makerspace, Kjell, werden ze zichtbaar enthousiast. Tijdens de rondleiding hoorden ze wat voor moois er wordt gemaakt en wat wij aan mogelijkheden hebben om ons project in de toekomst voort te zetten. De Hanze Makerspace is een creatieve broedplaats voor studenten, young professionals en organisaties. Naast onze stichting zijn er meerdere projecten waarin de Makerspace faciliteert. Hoewel de Makerspace een initiatief is vanuit de Hanze Hogeschool Groningen, zijn er ook externe partijen van harte welkom. Dit gegeven bood een aantal van onze partners tijdens de rondleiding perspectief om één en ander aan innovatieve samenwerkingsprojecten te ontwikkelen.

Halverwege de avond werd in een presentatie duidelijk gemaakt welke stappen we allemaal hebben gemaakt in het afgelopen jaar en hoe onze financiële situatie van nu en de toekomst er uitziet. Ook konden we vol trots melden dat onze stichting sinds een paar weken officieel de ANBI-status mag uitdragen!
Tips and tricks werden uitgewisseld en de partners werden getrakteerd op een eerste oplage van onze papieren modelbouwplaat van de Helpman 1. Deze bouwplaat zal in de aankomende maanden beschikbaar zijn voor verkoop om ons project mede te financieren. De bouwplaat heeft ook een educatieve functie, het vertelt de geschiedenis van de pioniersgeest in Groningen en het vliegtuig. Door te bouwen ontdek je het vliegtuig en het verhaal van de pioniers die er toen mee bezig waren, en dat verhaal brengen we graag verder bij jong en oud.
Conclusie; een inspirerende en inhoudelijke avond. Met een duidelijke boodschap: enthousiasme zorgt voor voortgang, maar financieel is er wel het één en ander nodig om het gehele project tot het einde te volbrengen.

Wilt u de PowerPointpresentatie van deze partnerbijeenkomst bekijken? klik dan op deze link om het te openen in een nieuwe window.