Malproductie 1:1 schaal mock-up en nieuwe partner

,

Op 12 maart startte de productie van de mal voor onze 1:1 mock-up. Met grote dank aan onze nieuwe Groninger partner Bouwderij BV houtskeletbouw, die met een CNC freesmachine de mal heeft vervaardigd. De mock-up doet dienst als studieobject, voor fabricage- en montage techniek.
Zo kunnen we bestuderen hoe de uiteindelijke replica gebouwd moet worden en om uit te zoeken hoe dit in het verleden is gedaan. En kunnen we de mock-up gebruiken voor cockpit inrichting en voor evenementen om publiek kennis te laten maken met de Helpman 1.


De mock-up, een deel van de romp op ware grootte, geeft een goed beeld hoe de definitieve replica er komt uit te zien. Naast een complexe onderkant met uitdagende houtverbindingen, heeft het monteren van de romp met kabels en losse houten delen nog wat geheimen die we willen ontrafelen. De onderkant heeft een Y-vorm, dat wil zeggen dat twee latten van het frame samensmelten in één lat, zie de onderstaande foto voor een goed beeld. Het frame wordt na studie gemaakt op basis van de huidige wet- en regelgeving, die strenge eisen stelt aan dit soort hout- en lijmverbindingen voor luchtwaardigheid.

Om de complexe malvorm zo symmetrisch mogelijk te houden, hebben we Bouwderij BV benaderd om deze vorm te frezen met een CNC machine, CNC staat voor: Computer Numerical Control. Hiermee weten we zeker dat de complexe vorm symmetrisch en consistent wordt gefabriceerd. En door de digitale verwerking houden we vrijheid om aanpassingen door te voeren indien nodig vanuit onze studie in montage- en fabricagetechniek. Dit kan omdat de technische tekening, die voor de freesmachine wordt gebruikt, digitaal is. Hiermee is communicatie over en weer ook makkelijker, alles kan online. Natuurlijk spreken we elkaar ook fysiek, wel zo gezellig.
We heten Bouwderij van harte welkom binnen onze stichting en hopen mooie dingen samen te kunnen maken.

Een medewerker van Bouwderij bereidt het frezen voor.
De CNC freesmachine aan het werk om de mal te fabriceren.
De uitgefreesde Y-vorm mal, onderzijde romp van het vliegtuig. De rompdelen worden gelamineerd (losse latten van hout) gelijmd, zo buigt het hout makkelijker en is het rompdeel controleerbaar te vormen.
De mal is gereed voor gebruik. Met deze mal maken we de onderzijde van de romp. Door losse latten te verlijmen, met de mal als voorgevormde lijmklem.

Naast dat we technisch bezig zijn, is ons vliegtuig project en alle activiteiten die daarmee samenhangen ook een sociale bezigheid. Geen van allen hebben we ervaring met het bouwen van een vliegtuig, laat staan één uit 1911. Wel hebben we een aantal partners die ons helpen met advies, maar het werk doen we zelf en de contacten leggen ook. Dat maakt dat we elkaar nodig hebben met deze technische uitdaging en daardoor van elkaar leren. En sociaal communicatieve skills ontwikkelen, vanuit een techniek doel, om elkaar te begrijpen ook spreken we elkaars vaktaal niet prefect. Elkaar inspireren en uitdagen is wat we in het team doen en dat doen we ook naar onze partners. We merken dat ondanks we soms “gekke” verzoeken indienen, mensen enthousiast worden en de uitdaging aan gaan. Meestal blijkt dat we niet de enige zijn die out-of-the-box denken. Boven jezelf uitstijgen en grenzen verleggen, daarmee wakkeren we samen een pioniersgeest aan in onze mooie provincie Groningen.