Op 30 november zijn we de bouwmeeting gestart met mededelingen. Allemaal mooie berichten van voortgang, hulp, bouwlocatie en inhoudelijk stappen naar de bouw van ons eerste vliegtuig, een radiografisch model, schaal 1:10. Dat we steeds verder komen is duidelijk, maar ook dat de planning en de technische details nieuwe uitdagingen gaan zijn in het verwezenlijken van onze droom.

De Hanze Makerspace heeft groen licht gegeven om ons te helpen. De Makerspace is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen. Het is een creatieve stand alone werkplaats, waar studenten, docenten en externe partners gebruik van kunnen maken. Je kunt er van alles maken en doen: hout/ metaal bewerken, PCB boards (printplaat) ontwerpen, 3D printen, laser snijden, en zo nog meer. Alles met het doel om te verbinden, innovaties te ontplooien en vooral gezamenlijk met techniek bezig zijn. In een open omgeving met een educatieve setting. Voor meer informatie zie de website van de Makerspace.
Het is echt een paradijs voor ons met alle apparatuur daar aanwezig. We zijn erg blij met hun medewerking als partner van onze stichting.

Naast de Hanze Makerspace hebben we meer hulp in aantocht, namelijk studenten van de TU Delft: Lambach Aircrafts. De nationale en internationale studenten hebben als doel om medestudenten ervaring te geven in het bouwen van (radiografische) vliegtuigen. Voor onderzoeksdoeleinden bouwen ze (experimentele) vliegtuigen die o.a. inzicht geven in vlieggedrag en bouwtechniek om nieuwe generaties vliegtuigen te ontwikkelen. Denk hierbij aan o.a. efficiëntere vleugelvormen en elektrisch vliegen. Een betere partner voor het technisch inhoudelijk meedenken over o.a. het model schaal 1:3 model en de replica schaal 1:1, kunnen we ons niet voorstellen. We zijn enorm blij dat ze ons willen helpen en we zullen begin januari de eerste meeting hebben om op sociaal en technisch vlak met elkaar te verbinden. Voor meer informatie over de activiteiten van de studenten bekijk hier de website van Lambach Aircraft.

Wat ook centraal stond in deze meeting was de bouwplanning. Om een dergelijk complexe onderneming tot een goed eind te brengen, is er hard gewerkt aan een planning met alle facetten rondom de bouw, educatie en organisatie. Dit is nodig om in 2026 een 1:1 schaal replica te realiseren. Maar ook om op korte termijn ons 1:10 schaal model in goede banen te kunnen leiden. Naast de inzichten van de te nemen stappen in het bouwproces, zijn de financiële behoeften er ook aan gekoppeld. En niet te vergeten de wet- en regelgeving. Hoe groter het vliegtuig, hoe zwaarder de wet- en regelgeving. En dat heeft invloed op het bouwproces en gekozen bouwtechnieken.
Ben, Evert en Hjalmar hebben samen gewerkt aan een slimme planning waarbij techniek en financiën op elkaar zijn afgestemd. Als we ergens te laat mee dreigen te zijn, dan gaat er een oplichtende kleur in de planing ons daarvoor waarschuwen. Zo voorkomen we stagnatie of tekorten.

Barry en Marnix gaven ons een kijkje in hun recente bouwproces. Het ontwikkelen van een goede vleugel heeft nu de aandacht. Het digitaal tekenen en het selecteren van de juiste constructietechniek heeft nu de focus. Barry gaat spoedig onderdelen laser snijden om testen uit te voeren met de vleugelprofielen. Marnix zijn plan voor een mock-up (1:1 schaal) krijgt steeds meer vorm. Waar technische vragen zijn in de constrcutie van het origineel, zal deze mock-up uitkomst bieden. Bijvoorbeeld een rompdeel wordt dan gemaakt om mee te kunnen experimenteren. Want op de foto’s uit die tijd is helaas niet alles te zien. Ook zal de mock-up als onderdeel van een openbaar en educatief evenement bij kunnen dragen. Zo begint het vliegtuig steeds meer vorm te krijgen en het bouwteam te leven.
Ja!, we zijn er klaar voor om na een fantastisch jaar van teambuilding en organisatorische verkenning, over te gaan op technische inhoud en het werkelijke vliegen!

Op 26 oktober werden we verrast door een vrolijke vlieger met slimme techniek uit de vliegercollectie van Martin. Er werd hard gewerkt in de workshop design thinking en de voorlopige papieren modelbouwplaat van de Helpman 1 gepresenteerd en besproken. Het bouwproces werd uitgelicht en bediscussieerd. Kortom een productieve en slagvaardige bouwmeeting.
Martin had wederom een vlieger bij zich uit zijn collectie, dit keer een vlieger die door een slimme constructie, driehoek verbinding van koolstofbuis en een cirkelvormige zoomrand van het vliegerdoek, licht en stijf kan worden gebouwd/ in elkaar kan worden gezet. Een fraaie inkijk hoe je met “simpele” technieken slimme oplossingen kunt krijgen.
In de workshop design thinking gingen we met twee groepen in op twee ontwerpopdrachten, namelijk het ontwerpen van een mock-up (demonstratie uitvoering) van de replica, schaal 1:1 en het opzetten van een slim en uitvoerbaar bouwproces waarmee het eerste schaalmodel van 1:10 tot stand komt.
De mock-up heeft als doel er mee te kunnen oefenen voor toepassing van bouwtechnieken en om mensen het replica te laten zien, voelen en beleven. Het bouwproces moet ervoor zorgen dat meerdere mensen kunnen werken aan het relatief kleine schaalmodel, terwijl er oog is voor samenhang van bouwdelen en bouwtechniek.
In twee teams met elk hun eigen opdracht werd gestart om te zoeken naar een eerste oplossing op papier. In de workshop, die ongeveer anderhalve uur duurt, werd onder tijdsdruk overlegd en creatief nagedacht over het probleem, de wensen en de oplossingen. Het moeilijkste van deze workshop is om je idee te delen met een andere groep en de feedback te ontvangen, let wel de kritiek te ontvangen op je prille idee. Een idee is mooi of goed, maar is het echt zo goed dat er werkelijk ook gebruik van kan worden gemaakt om in de markt te brengen of te gaan gebruiken door anderen? Het beste kom je daarachter om je idee te delen met een ander en op zijn of haar oordeel te vertrouwen. Daarbij is de kritiek die je ontvangt in dit geval niet persoonlijk. Het is een “cadeautje” waarmee je een nog beter idee kunt vormgeven. Heel basaal dit gegeven, maar vaak toch heel spannend om te doen. Door de vraagtechnieken uit de workshop bleek dat het delen van je idee en doorvragen naar de gedachtegangen, het ontvangen van feedback, eigenlijk goed te doen is. Vragen en antwoorden komen vanzelf als de focus maar ligt op het verbeteren van je idee. Nadat alle processtappen binnen deze ontwerpworkshop “design thinking” waren gezet werd duidelijk welke mooie (be)vindingen zijn gedaan. De resultaten worden meegenomen naar een vervolg meeting, want het is nooit perfect maar wel af als de tijd om is. Een mooie denkmethode die in het gehele bouwproces van het vliegtuig kan worden ingezet en daarbij zeer verbindend werkt met iedereen die wil communiceren op technisch niveau en het willen weten van een ander hoe iets beter kan of juist waar een ander een beter idee ziet. Het blijkt met deze techniek ook dat je in relatief korte tijd iets moois en constructiefs kunt ontwerpen.
In het tweede deel kwam de bouwplaat van de Helpman 1 aan bod. Wauw, wat is ie mooi geworden! Hij is nog niet af, maar wel gereed om te gaan testbouwen. Barry, de ontwerper van deze bouwplaat, had een aantal bouwplaten meegenomen voor ons om thuis te testen. Met persoonlijke tekst, instructie en zeer gedetailleerde onderdelen was het kind in ons maximaal geprikkeld. Ook de uitbaters van Het Dorpshuis Hoogkerk kregen van Barry een exemplaar mee naar huis. Ze waren onder de indruk van de bouwplaat. Nog voor dat we naar huis gingen waren ze onderling al druk aan het puzzelen geslagen hoe de onderdelen uit de bouwplaat in elkaar moeten worden gezet. De bouwplaat is bedoeld om te verbinden met de geschiedenis van de Helpman 1, inzicht te geven in het bouwen als een pionier en om het vliegtuig beter te leren kennen op onderdeel niveau. Dat verbinden is zeker gelukt! Met ons innerlijke kind, met de uitbaters en met de ontwerper van de bouwplaat. Nadien is het prototypemodel gebouwd. Deze is op de foto bij dit artikel te bewonderen. Als de bouwplaat helemaal af is zal deze worden aangeboden voor publiek en kan deze worden gebruikt om de geschiedenis van de Helpman 1 en het pioniersverhaal verder te brengen, of om gewoon lekker creatief thuis bezig te zijn. Volg onze website of sociale mediakanalen om dit moment niet te missen!

Op 19 oktober waren we bijeen om een nieuwe omdenk game te testen en om de bouw van een eerste schaalmodel 1:18 meer gestalte te geven. Zo kwamen aan bod welke bouwtechnieken we nodig hebben, waar onze kunde zit en onze behoeften om het vliegtuigmodel te kunnen gaan bouwen. We trapten af met de game demonstratie, creatief leren (om)denken, werd de meeting een dynamisch geheel van ideeën en suggesties…..zou die game dan werkelijk geholpen hebben voor aanvang van de bouwbespreking? Bekijk hier het filmpje van de game op YouTube.
De avond begon met de presentatie van een digitaal spel dat Florens had ontwikkeld voor de Stichting Vliegende Helpman (SVH). Hij studeert af aan de opleiding Communicatie Media en Design (CMD), aan de Hanzehogeschool Groningen. Zijn afstudeeropdracht betrof het ontwikkelen van een digitaal spel waarmee creatief denken wordt gestimuleerd, ook wel omdenken genoemd in deze context. Het gaat hierom dat we spelenderwijs leren gebruik maken van onze creativiteit en open denken. Zo kunnen we een probleem laten verdwijnen door; los te laten, op te lossen, door te accepteren of door het probleem om te denken. Dus het probleem je oplossing laten zijn. Hiermee kom je eigenlijk altijd tot een gewenste situatie ook lijkt dat soms onmogelijk. De game kan aanstaande worden gespeeld vanaf onze webiste.
Florens gaf instructies om het spel te gaan spelen en samen de resultaten te bespreken. De uitkomsten waren verassend, grappig en vooral inzicht gevend. Aan het einde van de game test merkte we al enig souplesse in ons denken. Die avond eindigde dan ook in een dynamisch creatief overleg waar besluiten werden genomen en kritische vragen werden gesteld over hoe we efficiënt en taakgericht tot een eerste schaalmodel komen. Na het testen van de game kreeg Florens complimenten voor zijn werk en kan hij op een mooi afstudeerresultaat rekenen.
In de tweede helft van de bijeenkomst ging het met name om de eerste stappen tot het bouwen van een vliegtuig, een schaalmodel 1:18. Waar we vooral tegenaan lopen is het bepalen van een vleugelprofiel, een werkbare technische tekening, met name het makkelijk kunnen vervaardigen van de onderdelen en montage hiervan. Voor een technische tekenaar is een vacature uitgezet via link 050, een vrijwilligers vacaturebank. Hieraan is ook speciaal aandacht besteed op onze website. Ook wordt er met studenten van de TU Delft contact gezocht om ons mee te helpen op lange termijn met het tekenen, berekenen en construeren van de 1:3 schaal en 1:1 schaal van de Helpman 1.
In de afloop van deze meeting demonstreerde Herman een softwareprogramma waarmee vleugels en vleugelprofielen relatief makkelijk kunnen worden ontworpen en getekend. Een hele handige tool waarmee we voorlopig ons eerste schaalmodel kunnen realiseren.
Martin gaf in deze meeting ook nog mooie kijk in zijn hobby als vlieger maker. Op de foto is een fraaie vlieger te zien die is gebouwd door hem. In deze vlieger zit ook een techniek toegepast om oppervlakten te vervormen middels het trekken aan een koord, hierdoor kun je de vlieger sturen. Soort gelijke techniek is ook toegepast in de originele Helpman 1, om de rolbeweging van het toestel te initiëren.
De avond werd afgerond met een voorbeschouwing op de meeting die de week daarop zou volgen. Namelijk een workshop design thinking, waarmee we het idee voor een demonstratie replica, schaal 1:1, uit wordt gewerkt. En om het bouwproces vorm te gaan geven. Dus een drukke maar constructieve week aanstaande.

We zoeken een enthousiaste creatieve digitale tekenaar voor het maken van technische tekeningen.
De tekeningen zullen worden gebruikt om de replicabouw, schaal 1:3 en 1:1, van de Helpman 1 te kunnen realiseren.

Concept van technische schets met daarover de een digitale tekening gelaagd. Copyright van toepassing.

Voor meer detailinformatie zie:
https://www.link050.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligersvacaturebank/13453/enthousiaste-creatieve-digitale-tekenaar

Voor een reactie kunt u contact opnemen met contact@vliegendehelpman.nl

We zien je reactie graag tegemoet komen.

Namens het gehele team van Stichting Vliegende Helpman,

Herman Kuis
Voorzitter Stichting Vliegende Helpman

Op 21 september kwamen we, na een welverdiende zomerstop, weer bijeen om de bouw van de Helpman 1 voort te zetten. En hoe?! We zijn twee teamleden rijker. Evert en Martin heten we van harte welkom bij onze club. Met hun technische en bestuurlijke achtergrond hebben we meer slagkracht en extra handen voor het bouwen. Het opstarten met een bakkie koffie en de agenda voelde als vanouds en er werd direct overgegaan tot de orde van de dag. Bouwtechniek, planning en PR-projecten, stonden er op het programma.

Nadat we alle vakantieverhalen hebben gehoord, was de opstart en het bespreken van details rondom de bouw veelbelovend. Zo was Marnix in Zweden opzoek gegaan naar een Bélriot piloot en had hij het idee opgevat om een mock-up te bouwen, zodat we kunnen oefenen met het toepassen van verbindingstechniek en dergelijke. Dat idee werken we verder uit in één van de volgende bijeenkomsten, met daaraan gekoppeld een workshop design thinking.
Barry liet zien dat zijn balsahouten model ook vordert. Het maken van een geschikte vleugelprofiel leek nog wel een uitdaging. Martin gaf aan Barry mee te willen helpen bouwen en nadenken over oplossingen voor het balsahouten model.

In deze meeting maakte we kennis met Evert en Martin, beide met pensioen, maar nog met veel energie en een passie voor vliegen en techniek. Na een kennismakingsronde werd snel duidelijk dat beide heren veel ervaring, inzichten en skills met zich mee brengen. Het werk dat er ligt werd hun toebedeeld vanuit hun interesse en inzet mogelijkheden. Met beide heren zijn we rijk en dat voelt heel fijn.

Naast een houten model werkt Barry ook aan een papieren model. Dit model is ter illustratie en educatie hoe de Helpman 1 eruit ziet. De bedoeling is dat je al bouwend van zo’n model, de geschiedenis en de techniek achter dit mooie Groninger vliegtuig ontdekt en je als een echte vliegtuigpionier kunt wanen. Dit model is behoorlijk ver gevorderd en een eerste oplage lijk niet lang op zich te wachten, speciaal voor onze fans. Voor een sneak preview zie onderstaande foto’s.

In deze meeting keken we ook naar de planning. Om goed voorbereid de bouw te doorlopen en alle verbindende activiteiten voortijdig te kunnen organiseren, hebben Ben en Evert het maken van de planning op zich genomen. Deze meeting leverde ook direct waardevolle input op om mee te nemen in de planning. We maken een gedetailleerde “build & connect jaarplanning” aan en een globalere meerjarige planning. Deze zal in ieder geval lopen tot 2026. Het voordeel van zo’n meerjarenplan is dat je naast praktisch ook financieel kunt kijken wat er nodig is aan middelen.

Om onze (bouw)doelstellingen te halen is een creatieve CAD-tekenaar hard nodig. Een technisch tekenaar is nog niet voldoende in ons team vertegenwoordigd. Daarom zijn we gestart met een wervingsactie voor een vrijwilliger die digitaal technisch kan tekenen. Via onze website en via de website van Link050 zullen we een oproep hiervoor plaatsen.

In deze meeting blikten we ook terug op onze excursie naar vliegveld Texel, daar waren we op bezoek bij Dutchrush Aerobatics (www.dutchrush.nl), vertegenwoordigd door aerobatics piloot Frank van Houten en teammanager Arja Boon. Deze zeer bevlogen mensen voeren met hun team een kunstvlieg bedrijf rondom het vliegtuig; Sukhoi Su-26MX.
“We fly to inspire” is hun bedrijfsslogan, uit de gesprekken bleek wel hoe indrukwekkend hun maatschappelijke bijdrage is, zoals bijvoorbeeld voor terminale kinderen die in een ziekenhuis verblijven. Een uitgebreider verslag van deze bijzondere dag is te lezen in een aparte blog op onze website.


Ook deze meeting vloog voorbij, het is eerder regel dan uitzondering dat we langer zitten dan we eigenlijk aan tijd hebben ingeboekt bij Het Dorpshuis Hoogkerk. We werden daar na de vakantie weer hartelijke ontvangen door de vrijwilligers.

Op zaterdag 17 september waren we te gast bij Dutch Rush Aerobatics, waar we een warm onthaal kregen door aerobatics piloot Frank van Houten en teammanager Arja Boon. Samen met hun collega’s runnen ze een airshowteam rondom het vliegtuig de Sukhoi 26MX. Met als thema: “We fly to inspire”, voelden we ons helemaal thuis, bij hen op vliegveld Texel. Door het onstuimige weer kon de beoogde trainingsvlucht niet door gaan. Maar het bekijken van de Sukhoi 26MX wel, wat een pracht van een aerobatics vliegtuig. Een zeer geslaagde dag!
De wind gierde door de hangaar terwijl we de Sukhoi aan het bewonderen zijn. Wat een vliegtuig is ze; sterk, wendbaar en helemaal geconfigureerd voor Frank om het beste uit zijn vliegshows te halen. Want dat is waar hij en Arja voor gaan; het beste uit jezelf halen en andere mensen inspireren om dat ook te doen. Met aandacht voor onder andere de vormgeving, besturing, choreografie en het lichaam, weet Frank met zijn team elke keer weer een verbeterde uitvoering van de show neer te zetten, tijdens de intense vluchten.

Bij aankomst in het begin van de ochtend worden we verwelkomd door Arja en Frank. In hun thuisbasis worden we getrakteerd op een heerlijke taart, terwijl we kennis maken met Frank wanneer hij verteld over zijn achtergrond en ervaringen. Al gauw wordt duidelijk dat hij een ware vliegfanaat is. Van modelbouw, via piloot bij de marine, naar piloot op een privé jet en daarnaast vliegen met een aerobatics toestel om anderen te inspireren.


Dutch Rush verzorgt displays tijdens airshows en evenementen zoals Moto GP. En ook voor goede doelen zoals Hartje voor de zorg en Against Cancer, een stichting die zich inzet voor kinderen met kanker en hun families.
Terwijl Frank zijn verhaal doet over een bijzondere vlucht waarbij hij hartjes maakt boven het kinderziekenhuis, zie je in zijn ogen de diepe verbondenheid met zijn kleine toeschouwers. Wanneer Arja haar verhaal vertelt over diezelfde vlucht is het bij ons even diepe stilte. Als teammanager ziet en hoort zij de enthousiaste en soms emotionele reacties van het publiek op de grond. Mensen even optillen uit hun dagelijkse leven en hen een hart onder de riem steken vanuit een mooi symbool in de lucht. “We fly to inspire”, dit is oprecht wat ze doen.

Naast vliegen geeft Frank ook lezingen als gastspreker. Hij vertelt over management en durf vertaald in universele taal die iedereen begrijpt. “Wanneer we geen stap durven te zetten uit angst voor het onbekende, zal geen vernieuwing plaatsvinden”. Soms moet je vertrouwen op je eigen talent tijdens zo’n proces. Dat is precies wat een pionier doet, het onbekende tegemoet treden met de wetenschap dat je tijdens het proces wel ontdekt wat je moet doen. En dat is waar wij als Stichting Vliegende Helpman ook voor staan: vleugels krijgen door te doen, een stap verder willen en durven zetten!
Na de kennismaking en inspirerende verhalen, gaan we naar de hangaar. Daar staat ze dan, Franks trots, de Sukhoi 26MX. Zo statig als ze daar staat en zo ontzettend technisch doordacht, is het vliegtuig een werkend sierpaard. Alles lijkt te kloppen aan het toestel; o.a. de rolroer balans, de rompconstructie en de gekozen materialen. Alles is op elkaar afgestemd, ook de onderhoudsmonteur kan het goed met de Sukhoi vinden. En daar is Frank dankbaar voor want daarop moet hij blindelings kunnen vertrouwen.

Terwijl we in de rondleiding opgaan, komt Arja ons vergezellen en vraagt ze aan Frank of hij het ‘Aresti dansje’  al met ons heeft gedaan. We kijken met vragende ogen, dansje?! Het is de visuele voorbereiding die Frank altijd doet voor hij airborn gaat. Aresti is de benaming voor de choreografie van de airshow. Het is dus letterlijk op de grond, zonder vliegtuig, de vliegshow stap voor stap doorlopen. Dat het op dansen lijkt is omdat er vliegbewegingen met hand en lichaam worden gemaakt, die niet misstaan op een hedendaags dansfestival. Elke manoeuvre in zo’n vliegoefening heeft zijn eigen beweging. Dus een rondje draaien met je lichaam is het rollen van het vliegtuig. Met je handen en hoofd naar beneden is met de neus omlaag, etc. Een ware balletvoorstelling voeren we op met z’n allen in de hangaar. Het dansen dat Frank met ons doet, heeft als doel om de vliegbewegingen perfect en veilig uit te kunnen voeren…….en bijkomend voordeel om flexibel en warm te blijven.
Als de rondleiding ten einde is praten we nog even na en krijgen we zeer waardevolle tips en tricks voor sponsoring en management.
Met het dansje in ons hoofd gaan we weer richting hometown Groningen. Tijdens de rit terug praten we na over de bijzondere verhalen die we hebben gehoord. We zijn twee bijzondere vrienden en inspirators rijker!

Arja en Frank, ontzettend bedankt voor de uitnodiging! Tot snel ergens in de lucht, of gewoon op Texel in de hangaar met een bak koffie en lekkers.

Bezoek de website van Dutch Rush via: https://dutchrush.nl/airshow-aerobatics/

Het is vakantietijd, een mooie tijd om terug te blikken en om te ontspannen. In de maanden juli en augustus zijn er verder geen activiteiten ingepland met het bouwteam.
Een aantal van ons zullen de lopende activiteiten, zoals: technische tekening opmaken, schaalmodel bouwen en het ontwerpen van een papieren én houten vliegtuig versie, voort blijven zetten.
In september pakken we draad weer op en zullen we je verder op de hoogte houden van ons vliegend project. In tussentijd genieten we na van een jaar vol mooie resultaten en uitdagingen.

Namens het gehele team

Een fijne vakantie en vlieg er eens lekker uit!

Op 22 juni mochten we weer, gezellig bij elkaar zitten en met ook een serieuze toon. We komen namelijk steeds dichter bij het punt dat we tot bouwen overgaan en wat er allemaal bij komt kijken. De website is een belangrijk punt als het gaat om verbinding te zoeken met het publiek, maar een overzichtelijke planning waarin alle te nemen bouwstappen staan is voor het bouwteam van belang om binding te houden met het vliegtuig en onze doelstellingen. Ondanks dat we dit keer met een iets kleinere groep bij elkaar zaten was de sfeer en de goede moed er niet minder om. Bouwplannen verder uitwerken en met elkaar inzichten delen was de focus voor deze bijeenkomst.
We zijn van start gegaan met de website van Stichting Vliegende Helpman, foto’s waren er nodig en de laatste hand leggen aan de content. Dat hier een hoop administratie en overleg bij komt kijken, zo’n website, is een behoorlijke klus. Als het klaar is heb je ook wat moois! Alle content is gelezen en we kregen van de beoogde lezers en participerende partijen, enthousiaste feedback op de website. Per 1 juli is de website online te bewonderen en in september zal deze, met daarnaast een social media campagne, extra aandacht krijgen.
Zoals gezegd het wordt serieuzer als het gaat om bouwen. Plannen, werktekeningen en uitvoerende technieken komen hierbij aan de orde. Tijdens de bijeenkomst werd een eerste opzet getoond van de meerjarenplanning en de jaarlijkse planning, althans met de kennis die we nu hebben en de structuur zoals we zouden willen gaan werken. Dat er nog genoeg ruimte is om details in te voeren werd wel duidelijk. Het idee is dat een bouwplanning, met tekening en stuklijst, tevens voor de financiële begroting zijn werk doet qua administratie en verwachtingen van uitgaven. Materiaal, mens, locatie en externe kennis, alles heeft een prijs en heeft tijd nodig om ingezet te kunnen worden. Er was al eens een globale planning gemaakt waarop de Helpman 1, in vijf stappen zou worden gerealiseerd. Echter was het bezwaar dat dit veel tijd in beslag neemt. Het zou gunstiger zijn om in het bouwplan stappen te kunnen overslaan. Zie hieronder de afbeelding van het huidige bouwplan.
Onze eigen bouwproces werd ook bekeken en besproken, want de teamleden Barry en Marnix zijn al aan het bouwen en experimenteren met een vliegtuig. Barry is de Helpman 1 aan het bouwen en uitzoeken op bouwtechniek. Marnix had het “wissel vliegtuigproject”‘, een balsahouten model van een Grumman F6F Hellcat, thuis onder handen. Zie hieronder de foto van het bouwproces.
Aan het einde van de bijeenkomst hebben we vragen verzameld om te stellen aan specialist Henk van Hoorn, met het doel hem te bezoeken en te interviewen. Hij heeft ruime ervaring met het bouwen van grote schaalmodellen. En met het bouwen én vliegen van de Bleriót (replica). Dit vliegtuig komt het dichts bij de Helpman 1 qua tijdsgeest en bouwtechniek. En het is een vliegtuig uit diezelfde tijd, dat technisch gedocumenteerd is. We zijn ook benieuwd naar de drijfveren en ervaringen van hem, toen hij de replica’s van de Bleriót ging bouwen. Deze en andere vragen die er zijn over o.a. materiaalinzet en bouwtechniek, zijn allemaal verzameld in een overzicht, om zo goed voorbereid het gesprek in te gaan.
De tijd vloog als van ouds weer voorbij tijdens deze inmiddels 5e projectbijeenkomst, mede door het enthousiasme tijdens het uitwisselen van elkaars kennis en inzichten. Resumé: we hebben een website, we hebben bouwervaring opgedaan, we hebben technische vragen en we hebben contact met een replica Bleriót (model-)bouwspecialist. Weer een stap dichter bij het realiseren van onze replica’s, fingers crossed!!


In memoriam Rolf Tjassens †, 30 mei 2022.

Op 25 mei 2022 kwam het bouwteam weer bij elkaar om de technische stand van zaken door te nemen. Waar staan we met de website? Waar staan we met de bouw van het eerste model? en Welke basiskennis hebben we verder nodig om te gaan bouwen? Deze vragen zijn behandeld in de bijeenkomst. Te gast was Rolf Tjassens, hij heeft de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar het vliegveld Ubbena Zeijen. Op dit vliegveld heeft de Helpman 1 gevlogen en nog vele andere vliegtuigen van o.a. Groningse makelij.
Rolf heeft ons geweldig geholpen met het maken van deze website en heeft met zijn eigen website veel informatie over het vliegtuig verzameld. Een goudmijn mag je wel stellen, vele krantenartikelen met technische gegevens en veel foto’s. In onze vorige bijeenkomst was er al een discussie gestart over de afmetingen van het originele vliegtuig en de huidige bouwtekening. Teamlid Barry heeft met zijn technisch visuele know-how het één en ander uitgezocht. Nu Rolf aanwezig was met al zijn kennis, kwamen we weer een flink stuk verder waar we op moeten letten met het bepalen van de afmetingen, afkomstig van de oude foto’s en de precies beschreven technische details uit de krantenartikelen. Met Rolf zijn parate kennis van de krantenartikelen was het een inspirerende geschiedenis les. Hierdoor genoten we de dagen daarop nog volop na en ontwikkelde we nog meer vragentekens…….natuurlijk willen we alles weten van de Helpman 1. Misschien moesten we dan toch maar eerst een tijdmachine gaan bouwen in plaats van een replica?!
Voorlopig was dit de laatste workshop betreft de theorie over vliegen en hoe deze toegepast wordt in de onderdelen van een vliegtuig.
Hoe kunnen we vliegen en waardoor kan dit?
Waar hier in de workshop de nadruk op lag was het beseffen dat de effecten van luchtstroom tijdens het vliegen verassende uitwerkingen heeft op het vliegtuig en constructie. Denk bijvoorbeeld aan het haak-effect en neveneffect, tijdens het sturen met alleen het rolroer gaat het vliegtuig gieren (haak-effect). Tijdens het sturen met alleen het roer, gaat het vliegtuig rollen (neven-effect).
Luchtweerstand en statica, dit was samengevat de les. Met name gingen we in op wat de effecten van krachten (o.a. door luchtweerstand) zijn op het vliegtuig? Hoe de vorm van het vliegtuig hier aan bijdraagt? en Hoe je rekening kunt houden met variabele krachten en momentkracht (kracht x arm = moment)? Stel je veranderd het gewicht van de motor, wat voor invloed heeft dit op het vliegtuig en het vlieggedrag?
Nu de basis is gelegd, zien we er naar uit om een aantal gastsprekers uit te nodigen die in de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan met bouwen van oude vliegtuigen en er daad werkelijk mee vliegen. Deze bijenkomstenverslagen zullen worden gedeeld in onze blog.
Het bouwen van ons 1e startmodel gaat gestaag verder. De bijgevoegde foto’s laten mooi zien dat er minutieus wordt gekeken naar bouwtechnieken, maar ook waar we tegenaanlopen betreft de technische tekening. Want dit is onze “heilige graal” als het aankomt op doordachte constructietechnieken en vlieggedrag, van de replica.

Op 20 april 2022 vond de 3e projectbijeenkomstplaats in de innovatie werkplaats van Platform de Wijert. We mochten hier te gast zijn en onze kennis verder verrijken rondom het bouwen van een vliegtuig en welke activiteiten er nog meer op stapel staan. Met een DIY experiment, werd een eigen vleugel gebouwd en getest op werking en stabiliteit. En jawel, de stofzuiger (met blaas functie) was ook weer mee om de nodige hilariteit te weeg te brengen en om de bouwsels te laten vliegen.

De stemming zat er bij de bijeenkomst goed in, door het bezoek aan vliegveld Hoogeveen, op zaterdag 16 april. Met alle inzichten en ervaringen van toen werd er gestart met een vervolgworkshop; hoe vliegt een vliegtuig? en hoe gebruiken luchtstroom en vleugelvormen/ -standen tijdens het vliegen? Wat is de reden dat vracht en brandstof uiterst precies moet worden gebalanceerd?
Aansluitend volgde de experimenteer opdracht; het maken van je eigen vliegtuigvleugel met papier. Met een A4 en een draadje is het mogelijk om een vleugel te laten “vliegen”. Echter een vleugel alleen is onstabiel, dus moet er iets toegevoegd worden om deze stabiel te krijgen. Lekker spelen, lachen en totaal verassende bouwsel als resultaat. Elk onderdeel van een vliegtuig heeft een functie om te kunnen vliegen en om de vliegveiligheid te waarborgen. Zo ook het in-/ uitpakken van een vliegtuig met vracht heeft invloed op vlieggedrag en stabiliteit van het vliegtuig, op de grond en in de lucht.
Naast leren en spelen, was er ook ook een serieuze toon in het uitzoeken van geschikte bouwtechnieken en een betrouwbare bouwtekening. Uitvoerig werd besproken waar op moet worden gelet tijdens het bouwen van ons eerste vliegende modelletje, van ca. 60 cm spanwijdte.
Om een replica te bouwen is het plan gemaakt om opschalend te bouwen. Dat wil zeggen dat er met een klein vliegtuig wordt gestart en het vliegtuig stapsgewijs groter gaat worden. Omdat we geen ervaring hebben in vliegtuigen bouwen is dit de meest geschikte aanpak voor ons. Daarbij is het eerste model schaal 1:17, ook geschikt voor gemiddeld handige mensen om te bouwen. Zo kan jong en oud met ons mee bouwen. Het stappenplan is als volgt: we starten met de schaal 1:17, daarna 1:4, vervolgens 1:2 en eindigen met een schaal 1:1.
Bij schaal 1:2 is het vliegtuig voldoende van formaat om studie te verrichten betreft vliegeigenschappen en constructietechnieken. Door deze studie kunnen we de 1:1 replica een zo goed mogelijk vlieggedrag mee geven wat in het voordeel is van de vliegveiligheid, de vliegbaarheid en het vliegplezier.
Inmiddels is er gestart met het bouwen van het eerste model en zullen we in de aankomende bijeenkomsten daar dan ook mee verder gaan. Ook zullen er gastsprekers in ons netwerk worden uitgenodigd die meer ervaring hebben in het bouwen, berekenen en vliegen, met soort gelijke vliegtuigen als de Helpman 1. Zo lijkt de Groninger Helpman 1 veel op zijn voorganger de Franse Bleriót
Met het startmodel wordt de technische tekening in de basis op orde gemaakt, want deze is gebaseerd op foto’s. En daardoor kunnen er afwijkingen ontstaan. 1 mm op de tekening is in het echt 32mm. We hebben technische data gevonden dankzij Rolf Tjassen van Zeijen.nu, die een heel archief heeft met beeldmateriaal en artikelen van o.a. de Helpman 1. Zo wordt er op basis van deze gegevens een zo precies mogelijke bouwtekening opgezet. Een leuke, tijdrovende en heel belangrijke klus.

Op basis van de foto en camerastand worden de maten gemeten
Bouwplan Helpman 1, opschalende bouw.
Helpman 1 uit 1911 in vergelijking met de Bleriót uit 1909