Missie
De missie van de Stichting Vliegende Helpman is het komen tot innovatieve initiatieven, om boven jezelf en Groningen uit te stijgen! We ondersteunen mensen die anders willen denken, willen pionieren of creatief willen leren denken. Een afwijkende manier van denken leren toepassen, met nadruk op “pionieren”.

Visie
Als stichting zetten wij ons in voor een verbeterde slagkracht van; de individu en aangesloten partijen, in en om Groningen.

Doel
Ons doel is om, door financiële en (im-) materiele steun vanuit de maatschappij, tastbaar bewijs te creëren van de pioniersgeest in Groningen en deze denkwijze te laten ervaren bij een zo breed mogelijk publiek. De ontvangen steun zal worden ingezet voor de bouw van het vliegtuig de Helpman 1, educatie in creatief denken én kennisdeling over pionieren.

Wij streven er naar om vanuit verbinding mensen hun talenten te laten ontplooien of te ontdekken, ter verbetering van de individuele slagkracht. Om mensen nog beter tot hun recht te laten komen, ook met mogelijk een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee ook burgerinitiatieven in Groningen te stimuleren, door het toepassen van creatief (om-)denken en empoweren.

Strategie
We bereiken ons doel door middel van de volgende strategische punten;

  • Het herbouwen van het Groningse vliegtuig de Helpman 1, door ervaren en onervaren vrijwilligers.
  • Het verspreiden van pioniers verhalen uit de regio, met o.a. podcasts.
  • Het opzetten van doneer- en sponsoracties op o.a. onze website, tijdens openbare verbindende activiteiten, enz.
  • Het organiseren van educatieve workshops en lezingen.
  • Het aanschrijven van (sociaal) maatschappelijke instellingen, ondernemers, prominente Groningers en grote bedrijven, met het verzoek ons te steunen.

Maatschappelijke aanleiding
Door de aardbevingsproblematiek en de corona zijn slagkracht en veerkracht sterk vermindert in- en om Groningen. Hierdoor is welzijn en toekomstperspectief afgenomen in de regio. Met deze gebeurtenissen en de effecten daarvan is het idee ontstaan om een helpende hand te bieden om boven deze situatie uit te stijgen. Oorzaak en gevolg zien er dan als volgt uit: de mind-set is negatief, door geen medewerking, door geen waardering, geen vaardigheid om boven het probleem uit te stijgen, geen creativiteit (of stimulans hiertoe) om een probleem te laten verdwijnen, geen toekomst/ trots, dus geen plezier, geen kwaliteit van leven, geen verandering in de huidige situatie en cultuur én uiteindelijk geen florerende omgeving.
Door één van de effecten uit deze keten te verhelpen, richten we ons op het eindresultaat; een fijne omgeving, toegenomen welzijn en verbeterde slag-/ veerkracht.
De symboliek vliegen is gekozen als strategie binnen ons project. Vliegen is naast het los komen van de grond ook een activiteit dat zorgt voor inventiviteit, integratie en het zien van het grotere plaatje. Hierom heeft de stichting gekozen voor een vliegtuigproject, namelijk het bouwen van het Groninger vliegtuig “De Helpman 1”. Om boven jezelf en Groningen uit te stijgen!